درباره ما

مجتمع و شرکت تعاونی 2451 با منظور تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم و محصول استراتژی بخش صنعت به نام اسید سولفوریک در دو فاز پیوسته هدف گذاری گردیده و در نظر دارد پشتیبانی برای خود کفایی کود شیمیایی بخش کشاورزی و نیاز اولیه صنعت برای پیشرفت در منطقه بوده و با ایجاد این واحد صنعتی سطح صنعتی شهرک صنعتی ایوان و منطقه را با آوردن تکنولوژی روز دنیا به نوعی بالا ببرد و همچنین زمینه اشتغال افراد بومی را فراهم نماید.
در راستا هدف طرح با توجه به نوع تکنولوژی بکار رفته در این مجتمع، امکان برخورداری از دو محصول ارزشمند همانند تولید محصول اسید کلریدریک و تولید برق صنعتی میسر گردیده است، که به نوبه خود اولین واحد صنعتی در سطح کشور می باشد که موفق به بهینه سازی مصرف انرژی و مهار انرژی مازاد موجود در واحد اسید سولفوریک گردیده و نسبت به تامین و نصب تجهیزات تولید برق اقدام نمونه است. در این واحد صنعتی مجموعه صنایع تولیدی با ظرفیت اسمی قید شده زیر موجود می باشد :

1-واحد تولید اسید سولفوریک به روش دو جذبه با ظرفیت اسمی 40 هزار تن در سال.

2-واحد تولید سولفات پتاسیم به روش کوره مانهایم با ظرفیت اسمی 20 هزار تن در سال.

3-واحد تولید اسید کلریدریک به روش جذب سطحی با ظرفیت اسمی 24 هزار تن در سال.

4-واحد تولید برق صنعتی به روش کندانس تایپ با ظرفیت اسمی یک مگا وات ساعت.