تلفن : ۲۲۰۸۶۳۲۴-021

اسید سولفوریک

 یکی از پر مصرف ترین مواد شیمیایی در جهان اسید سولفوریک بوده و ملاک ارزیابی صنعتی بودن هر کشور نیز به شمار میرود، بسیاری از مواد شیمیایی مهم از قبیل اسید کلریدریک، اسید فسفریک، اسید نیتریک و یا بسیاری از کودهای شیمیایی با استفاده از اسید سولفوریک تولید می گردند. همچنین در بسیاری از صنایع تولید کننده مواد آلی از قبیل انواع روغن ها و نیز جهت استخراج انواع مواد معدنی از قبیل روی، آلومینیوم، منیزیم و… نیز از اسید سولفوریک استفاده می شود.

اصلی­ ترین فرآیند تولید اسید سولفوریک از طریق سوزاندن گوگرد و یا روش متالورژیکال می ‌باشد. که دو روش متفاوت برای تامین گاز SO2 مصرفی برای تولید است خواهد بود بطوریکه در واحدهای گوگرد سوز از مجاورت گوگرد مذاب با هوای خشکی که عبور از برج خشک کن بدست آمده، در کوره واکنش داده و تولید SO2 میکند. این مقدار گاز که حاوی SO2 ، O2،N2 و مقدار کمی گوگرد واکنش نداده می باشد و دما نیز در محدوده 800 تا 850 C° قرار خواهد گرفت که در مسیر خود وارد بویلر شده و به دمای 435C° کاهش دما خواهد داشت و سپس وارد بستر اول کانورتور خواهد گردید و در واحدهای متالورژیکال گاز خروجی از کانورتورهای ذوب مس که حاوی مقداری SO2 و مقدار بسیارکم SO3 به همراه گرد و غبار میباشد و دمایی حدود 400 درجه سانتیگراد دارد، که جهت غبارزدایی و تنظیم دمای گاز بعنوان خوراک ورودی به بخش تولید اسید به ترتیب وارد واحدهای Gas cleaning و Quench Tower و Venturi Scrubber و Scrubber cooling Tower و WESP شده و گاز پس از عبور از تجهیزات فوق، گازی عاری از غبار بوده و دارای درصدترکیبی از SO2 ، O2،N2 وH2O می باشد، که پس از عبور از برج خشک کن (جهت رطوبت زدایی) و مبدل حرارتی (جهت افزایش دما به 435oC) آماده ورود به بستر اول کانورتور می شود. در حدود یک سوم وزن اسید سولفوریک با غلظت 98% را گوگرد و الباقی آن مشتمل بر آب و اکسیژن می باشد و این مسئله موجب گردیده اکثراً در  مکان یابی واحدهای تولیدی، این واحد را در نزدیکی محل مصرف آن انتخاب نمایند زیرا به این وسیله می ‌توان هزینه های حمل را تا بیش از 30% کاهش داد.