تلفن : ۲۲۰۸۶۳۲۴-021

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم یک ماده ی شیمیایی معدنی (غیر آلی) با فرمول شیمیایی K2SO4 می باشد. این ترکیب سفید تا کرم رنگ می باشد و محلول در آب است. انواع معدنی سولفات پتاسیم نیز با ترکیبات مختلف در تبیعت یافت می شوند که می توان به کاینیت ، شونیت، لئونیت، لانگبنیت، گلاسریت و پلی هالیت اشاره کرد.

  • Kainite, MgSO4·KCl·H2O
  • Schönite, K2SO4·MgSO4·6H2O
  • Leonite, K2SO4·MgSO4·4H2O
  • Langbeinite, K2Mg2(SO4)3
  • Glaserite, K3Na(SO4)2
  • Polyhalite, K2SO4·MgSO4·2CaSO4·2H2O

کاربرد ها و موارد مصرف سولفات پتاسیم

بیشترین مورد مصرف سولفات پتاسیم، در کشاورزی، به عنوان کود سولفات پتاسیم، تامین کننده ی پتاسیم و گوگرد می باشد. این ماده به دلیل عدم وجود کلر در ترکیب خود، برای گیاهان مضر نمی باشد. همچنین از سولفات پتاسیم در شیشه سازی استفاده می شود. در صنایع نظامی، از سولفات پتاسیم برای کاهش شدت فلاش نور حاصل از انفجار گلوله ی توپخانه های سنگین، نظیر گلوله ی توپ و تانک و خمپاره استفاده می شود.

مواد اولیه ی تولید سولفات پتاسیم
سولفوریک اسید، آب، کلرید پتاسیم